Thông tin dự án

Đối tác: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

Khu vực: Ninh Bình

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mô tả dự án

Xây dựng hình ảnh thương hiệu Niferco

Với đặc trưng là sản phẩm thiết thực với bà con nông dân, Unic đã tư vấn chiến lược và hình ảnh thương hiệu cho Niferco, xây dựng nền móng thiết yếu nhất của thương hiệu, định hướng xây dựng thương hiệu dài hạn trong tương lai và nhận được sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất cả nước. Hiện nay sản phẩm của công ty đã rải khắp 50 tỉnh, thành toàn quốc, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia.

Top