Thông tin dự án

Đối tác: Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIC

Khu vực: Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng

Mô tả dự án

TVC Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIC

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, BIC thực hiện chiến lược cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói của BIDV.  Nắm bắt được mục đích thiết yếu mà doanh nghiệp hướng tới, Unic đã đem đến cho BIC một sản phẩm TVC gần gũi, thân thuộc, mang ý nghĩa bao bọc, chở che đáp ứng đúng tiêu chí của khách hàng.

Thông tin khách hàng: BIC là công ty dẫn đầu thị trường về phát triển kênh Bancassusance và kênh Bảo hiểm trực tuyến (E- business), đồng thời là công ty Bảo hiểm có mạng lưới hoạt động phủ kín tại thị trường Đông Dương. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIC ra đời trên cơ sở chiến lược của tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIDV, thông qua việc BIDV mua lại nguồn vốn góp của tập đoàn bảo hiểm quốc tế QBE (Australia). 

Top