Thông tin dự án

Đối tác: Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình

Khu vực: Ninh Bình

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mô tả dự án

TVC Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình

Với đặc trưng là sản phẩm thiết thực với bà con nông dân, Unic đã triển khai dự án sáng tạo TVC cho doanh nghiệp thân thuộc, gần gũi mang giá trị cảm nhận cao, tạo hiệu ứng truyền thông rộng khắp cho thương hiệu Niferco.

Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất cả nước. Hiện nay sản phẩm của công ty đã rải khắp 50 tỉnh, thành toàn quốc, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia.

 
Top